BHV

088-1663000

8,5
Onze klanten geven ons een 8,5 (44629 ervaringen)
FiRe bno – wanneer BHV niet toereikend is

FiRe bno – wanneer BHV niet toereikend is

Geplaatst op 20 juli 2023
Categorie: Advies, Arbeidsveiligheid

Bedrijfshulpverlening (BHV) kennen we allemaal. Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een BHV-organisatie te hebben die adequaat reageert bij calamiteiten. Maar wat moet je doen als je bij een bedrijf werkt waar de risico’s  complexer zijn dan gemiddeld en je basis BHV-kennis niet toereikend is?

Tussen BHV en bedrijfsbrandweer in 

IVM is door het NIBHV gecertificeerd om bedrijven te helpen met het inrichten van het FiRe bno systeem en we leggen graag uit hoe dit systeem precies werkt. 

Een accountantskantoor heeft andere risico’s dan een productiebedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bedrijven die bij een brand of ongeval veel gevaar kunnen opleveren voor de omgeving, kunnen door de veiligheidsregio verplicht worden om een bedrijfsbrandweer te hebben. 

Er zijn echter ook bedrijven die niet verplicht zijn om een bedrijfsbrandweer te hebben, maar wel complexere risico’s hebben dan een gemiddeld Nederlands bedrijf. Voor deze bedrijven is het mogelijk om een First Responder bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) certificering op te zetten. Dit systeem is ontwikkeld door het NIBHV en kan gezien worden als een soort BHV-plus.

FiRe-bno-introductie.png

Voor wie is FiRe bno interessant? 

Thérèse Petersen, specialist Opleiden & Oefenen legt uit voor wie het interessant is om First Responder te worden: 

“Stel: je werkt bij een bedrijf dat werkt met verschillende gevaarlijke stoffen. Die stoffen zijn in dagelijkse hoeveelheden beschikbaar en zijn opgeslagen in tanks of vaten. Of je werkt bij een bedrijf dat valt onder de BRZO, Besluit Risico’s Zware Ongevallen. En bedenk je nu dat jij BHV’er bent. Weet je dan welke risico’s je loopt bij een calamiteit? Kun je samen met je collega’s, het incident bestrijden met alleen je BHV kennis?"

"Ik denk het niet. Je hebt veel meer kennis en vaardigheden nodig en mogelijk ook meer persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld onafhankelijke ademlucht. Je hebt dus een andere training nodig, een soort van BHV-plus.”

Hoe werkt het FiRe bno systeem?

Een First Responder is geen bedrijfsbrandweerman of –vrouw. FiRe’s zijn gewone werknemers, die een belangrijke taak hebben in de bedrijfsnoodorganisatie. Om te bepalen hoe die organisatie er precies uitziet, wordt er volgens een helder systeem gewerkt. 

Het inrichten van de bedrijfsnoodorganisatie kan onderverdeeld worden in zes stappen: 

  1. De RI&E maakt inzichtelijk wat de risico’s bedrijfsbreed zijn en welke risico’s FiRe’s hebben tijdens het uitvoeren van hun taak
  2. Het bepalen van de restrisico’s waar FiRe’s op voorbereid moeten zijn
  3. Het bepalen van de incidentscenario’s die de FiRe’s moeten beheersen
  4. Het bepalen van de bedrijfsnoodorganisatie inclusief functieprofielen van de FiRe’s
  5. Het opleiden van de FiRe’s
  6. Het herhaaldelijk oefenen van verschillende incidentscenario’s, zodat duidelijk wordt of de FiRe’s inderdaad goed uitgerust zijn om adequaat op incidenten te reageren. 

Als tijdens stap 6 blijkt dat er iets niet soepel loopt in de bedrijfsnoodorganisatie, kan het nodig zijn om de cyclus (deels) opnieuw te doorlopen om aanpassingen te maken.

Methode-werkwijzer-FiRe-bno.png

Hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd?

Thérèse geeft toelichting op hoe IVM het FiRe bno proces aanpakt in de praktijk:   

“Om een ontwerp te maken voor de bedrijfsnoodorganisatie, starten we met het bestuderen van de RI&E en het Bedrijfsnoodplan. In de RI&E staan alle risico’s omschreven, in het bedrijfsnoodplan staan de procedures die nodig zijn om mogelijke calamiteiten te bestrijden. Als één van deze documenten ontbreekt of niet compleet is, kunnen we ondersteuning bieden om deze op orde te brengen. Het vertrekpunt moet immers kloppen.” 

Met deze documenten als basis, wordt gestart met een BHV-analyse en wordt een competentieprofiel opgesteld voor de First Responder en de Inzetleider. Ook wordt er een adviesrapport opgesteld. 

Thérèse: “In de competentieprofielen en het adviesrapport staat precies omschreven welke scenario’s er op je bedrijf kunnen voorkomen en hoe je als First Responder hierop moet handelen."

"Een voorbeeld is de inzet bij een industriebrand. Ga je wel of niet blussen en als je gaat blussen hoe doe je dat dan?  Je kunt ook te maken krijgen met een collega die gevaarlijke stoffen over zich heeft gekregen en ingeademd. Hoe ga je eerste hulp verlenen en mag je mond-op-mondbeademing toepassen?”

Als helder is hoe er gehandeld moet worden in elk scenario, worden de lesplannen gemaakt.  Je krijgt dus een training op maat, precies afgestemd op de risico's van het bedrijf waar je werkt. En als je dit met goed gevolg hebt doorlopen ben je NIBHV gecertificeerd First Responder.

Wat gebeurt er na het ontvangen van de certificering? 

FiRebno.jpgThérèse: “Je weet wat de procedures zijn, waar de risico’s zitten en hoe je moet handelen. Je bent van BHV’er een First Responder geworden. Ieder jaar volg je de herhalingstrainingen die telkens andere scenario’s hebben of een andere invalshoek. Je houdt elk jaar je vaardigheden op peil en bent doorlopend op de hoogte van de actuele stand van zaken.” 

Wil je meer weten over het maken van een RI&E, bedrijfsnoodplan of de opbouw van een bedrijfsnoodorganisatie? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder. Bel naar 088-166 3006 of stuur een e-mail naar verkoop@werkveilig.nl

Terug