BHV

088-1663000

8,5
Onze klanten geven ons een 8,5 (43661 ervaringen)

Alles wat je wilt weten over bedrijfshulpverlening

Wil je weten welke eisen de wet stelt aan de BHV-organisatie? Welke taken een bedrijfshulpverlener heeft en welk diploma hiervoor nodig is? Alle informatie over BHV vind je hier. Meer vragen? Neem gerust contact met ons op.

Vragen over BHV?
Bel 088-166 3006
OF STUUR EEN MAIL

Training

Wat leer je als BHV'er?
Meer info

Als BHV'er leer je hoe je snel en vakkundig handelt bij een incident zodat de gevolgen beperkt blijven. De leerstof bestaat uit twee onderdelen: Brand, Communicatie & Ontruiming (BCO) en Levensreddende Eerste Hulp (LEH).

De leerdoelen zijn:
 • Levensreddende eerste hulp verlenen bij een slachtoffer
 • Een slachtoffer reanimeren
 • Gebruik van een AED
 • Omgaan met blusmiddelen
 • Een bedrijf ontruimen
 • Duidelijk communiceren met anderen
 • Hulpdiensten informeren

Hoe word je een BHV'er?
Meer info

Je kan BHV'er worden door je aan te melden bij de BHV-organisatie binnen jouw bedrijf. Vervolgens zul je een BHV basis cursus moeten volgen om het BHV certificaat te kunnen krijgen. Uiteraard kun je deze BHV cursus bij IVM volgen! Bekijk hier ons aanbod

Hoeveel kost een BHV cursus?
Meer info

De kosten van een BHV cursus bij IVM zijn:
Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?
Meer info

BHV’ers leren om eerste hulp te verlenen bij incidenten die kunnen voorkomen op de werkvloer (binnen het bedrijfsterrein) waar men werkzaam is. EHBO’ers daarentegen worden opgeleid voor alle mogelijke ongevallen die bijvoorbeeld thuis, op straat of bij evenementen kunnen optreden.
Als EHBO'er leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp en als BHV’er leer je naast eerste hulp verlenen bij incidenten ook (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren.

Kan ik ook online BHV leren?
Meer info

Dat is mogelijk bij IVM. Zowel de Basis als de Herhaling zijn als e-learning variant beschikbaar.
Waarom is een BHV cursus zo belangrijk?
Meer info

Veiligheid op het werk is belangrijk. Wat als er plotseling iets gebeurt op het werk? Er ontstaat bijvoorbeeld brand, iemand valt en/of wordt onwel. In de Arbo-wet staat dat iedere werknemer recht heeft op een werkplek waar hij veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De werkgever moet zorgen dat de werkplek veilig is.

Wat zijn de taken van een BHV'er?
Meer info

BHV'ers komen in actie bij:
 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • beperken en bestrijden van brand
 • beperken van de gevolgen bij ongevallen
 • evacueren van alle mensen in het bedrijf

Hoelang duurt een BHV cursus?
Meer info

Bij IVM kun je de BHV cursus in 1 dag halen of herhalen.
Wil je ook in 1 dag een BHV cursus volgen? Bekijk hier ons aanbod

Krijg ik groepskorting bij aanmelding van een groep?
Meer info

Neem contact met ons op, wij bieden korting voor groepen.

Bel 088 – 166 3006 of mail ons

BHV training

Ben je op zoek naar een BHV basis,
herhaling of andere training?

Bekijk ons aanbod

BHV training

Ben je op zoek naar een BHV basis,
herhaling of andere training?

Bekijk ons aanbod

Regelgeving

Is een BHV cursus verplicht?
Meer info

De Arbo-wet zegt dat er altijd voldoende BHV'ers aanwezig moeten zijn. De exacte hoeveelheid BHV'ers hangt al van het soort bedrijf en de risico’s die er zijn. De BHV'ers moeten volgens de regelgeving ook een passende opleiding en uitrusting hebben.

Waar moet een BHV cursus aan voldoen?
Meer info

Bekijk het Arbowetartikel over bedrijfshulpverlening om te zien waaraan een BHV cursus moet voldoen.

Regelgeving BHV
Meer info

Veiligheid op het werk is belangrijk. In de Arbo-wet staat dat iedere werknemer recht heeft op een werkplek waar hij veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De werkgever moet zorgen dat de werkplek veilig is. En moet daarom ook bedrijfshulpverlening organiseren. Dit is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met één of meer werknemers.

Bekijk zelf het hele Arbowetartikel over bedrijfshulpverlening.

Certificaat

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?
Meer info

Het BHV certificaat is in principe 1 jaar geldig. Echter stelt de Arbo-wetgeving hieraan geen verplichting.
Het uiteindelijke doel is om de kennis en vaardigheiden van de BHV-organisatie te waarborgen. Om deze reden adviseren wij ook om jouw BHV kennis en vaardigheden
 jaarlijks up-to-date te houden door middel van een cursus.
Wil je jouw BHV kennis en vaardigheden herhalen? Bekijk dan hier ons aanbod BHV herhaling.

Hoe vaak moet een BHV'er op herhaling?
Meer info

De enige eis die de overheid stelt is dat kennis up-to date is en niet verloren gaat. Als je BHV-certificaat is verlopen, ben je dus niet verplicht om deze te verlengen. Wel heeft een verlopen certificaat als gevolg dat je geen officiële BHV’er meer bent en dus ook niet meegeteld mag worden in de BHV-organisatie.
In de praktijk betekent het dat je jaarlijks jouw BHV dient te herhalen om zo bekwaam en up-to-date te kunnen blijven handelen en samen met de BHV-organisatie de veiligheid te kunnen blijven borgen.

BHV herhalen? Bekijk ons aanbod

BHV organisatie


Waaruit bestaat de BHV-organisatie?
Meer info

De BHV-organisatie omvat alle personen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond bedrijfshulpverlening.
Wil je meer weten omtrent het inrichten van de BHV-organisatie? Lees dan hier verder

Wie controleert de BHV-organisatie?
Meer info

De Nederlandse Arbeidsinspectie is bevoegd om de BHV-organisatie te controleren. Daarnaast mogen zij een boete uitdelen bij gebreken.
Het voorkomen van een boete is echter niet de belangrijkste motivatie om een goede BHV-organisatie te hebben. BHV’ers redden letterlijk de levens van hun collega’s in geval van nood.
Wil je meer weten omtrent het inrichten van de BHV-organisatie? Lees dan hier verder

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?
Meer info

In de Arbeidsomstandighedenwet staat niet exact hoeveel BHV’ers een bedrijf moet opleiden. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Ieder bedrijf is verplicht om een Risico- Evaluatie en Inventarisatie (RI&E) te hebben. Hierin worden alle gevaren en risico’s in een bedrijf in kaart gebracht. 
Op basis van de RI&E kan berekend worden hoeveel BHV’ers nodig zijn om de restrisico’s af te dekken. Ook moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de BHV’ers; hoeveel mensen werken parttime en op welke dagen, zijn niet alle BHV’ers tegelijkertijd met verlof en hoe zijn de BHV’ers verdeeld over verschillende afdelingen en locaties? 
Het is de bedoeling dat een bedrijf elke dag voldoende BHV’ers beschikbaar heeft om op een efficiënte manier een ongeval te bestrijden.
Wil je meer weten omtrent het inrichten van de BHV-organisatie? Lees dan hier verder

Wat moet er in het ontruimingsplan staan?
Meer info

Een ontruimingsplan beschrijft hoe iedereen een gebouw moet verlaten in een noodsituatie.


Is een ontruimingsoefening verplicht?
Meer info

Als een gebouw vanuit het Bouwbesluit is opgelegd om een brandmeldinstallatie te hebben, is het bedrijf ook verplicht om een ontruimingsplan te hebben. Ontruimingsoefeningen zijn daar een belangrijk onderdeel van. 
Als je niet verplicht bent om ontruimingsoefening te doen, raden wij toch aan om er minimaal elk jaar een te doen. Tijdens een ontruimingsoefening oefent de trainer met de medewerkers de procedures uit het bedrijfsnoodplan. Het wordt dan duidelijk of het plan werkt of dat er aanpassingen nodig zijn.
Wil je een ontruimingsoefening organiseren? Bekijk ons aanbod hie
r

Wie geeft leiding aan BHV'ers?
Meer info

Ploegleider BHV
De ploegleider BHV geef leiding aan een groep bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf. Bij grote BHV-teams zijn er vaak meerdere ploegleiders. 
Op zoek naar een training voor ploegleider BHV? Bekijk ons aanbod.
Hoofd BHV
Het hoofd BHV geeft leiding aan een BHV-organisatie in een bedrijf met een gering tot middelgroot risicoprofiel. BHV-coördinatoren komen ook voor in complexere organisaties, waar zij deeltaken van het Hoofd BHV overnemen. Zij geven leiding aan de operationele inzet van de gehele BHV organisatie tijdens een noodsituatie. 
Op zoek naar een training voor Hoofd BHV? Bekijk ons aanbod.

Is een noodplan verplicht?
Meer info

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is geen wettelijke verplichting. Echter is de uitzondering hierop de categorie BRZO-bedrijven (bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt).
Lees meer

Waaruit bestaat het bedrijfsnoodplan?
Meer info

Het bedrijfsnoodplan vertelt in duidelijke taal wat er moet gebeuren bij calamiteiten.
Het bedrijfsnoodplan bestaat uit twee delen: een basisplan en een operationeel plan. Het basisplan beschrijft hoe de BHV is georganiseerd in een bedrijf. Denk aan taken en bevoegdheden van de BHV en onderhoudschecklisten.
Het operationele plan bevat uitsluitend de informatie die nodig is tijdens een calamiteit. Bijvoorbeeld een bedrijfsbeschrijving, werkwijze bij incidenten en tekeningen.
Lees meer

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Meer info

Een RI&E is de wettelijke verplichting om de risico’s binnen een organisatie te kennen en herkennen.
In een RI&E rapportage staan alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf, zoals trillingen, tillen van zware objecten of omgevingsrisico’s als stralingsgevaar.
Het rapport geeft praktische (veiligheids)maatregelen om de risico's te verkleinen of weg te nemen. Bijvoorbeeld gevaarlijke delen van een machine afschermen, werktijden aanpassen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Lees meer

Is toetsing van een RI&E verplicht?
Meer info

Toetsing van een RI&E is in de meeste gevallen verplicht. 
Werknemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s en veiligheidsmaatregelen in een bedrijf en hebben inzagerecht in de RI&E en het plan van aanpak. 
De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van uw bedrjf moeten met de RI&E en het plan van aanpak instemmen.
Lees meer

IVM is veiligheidsexpert en geeft advies op
het gebied van:

Voor vragen neem contact op met een van onze 
adviseurs:      
088 - 166 3000