BHV

088-1663000

COÖRDINATOR/HOOFD BHV BASIS

Operationeel leidinggeven bij incidenten en calamiteiten

De opleiding Hoofd BHV is voor personen die (operationeel) leidinggeven aan een BHV-organisatie in een bedrijf met een gering tot middelgroot risicoprofiel. Coördinatoren komen ook voor in complexere organisaties, waar zij deeltaken van het Hoofd BHV overnemen. Zij geven leiding aan de operationele inzet van de gehele BHV organisatie tijdens een noodsituatie. 

Programma:

 • Wet en regelgeving
 • Kennis van een RI&E
 • Vertalen van een RI&E naar BHV
 • Risicoanalyse
 • Het maken van een BHV-plan
 • Kennis van aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten
 • Communicatievaardigheden
 • Leidinggeven
 • Externe hulpverlening
 • Crisisbesluitvorming
 • Brandveiligheid
Meerdere cursussen gevonden. Gebruik bovenstaande filters...